Welkom bij Driestroomhuis de Vlerken!

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.

Welkom bij Driestroomhuis de Vlerken!

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.

Welkom bij Driestroomhuis de Vlerken!

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.

Welkom bij Driestroomhuis de Vlerken!

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.

Welkom bij Driestroomhuis de Vlerken!

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.

Welkom bij Driestroomhuis de Vlerken!

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.

Welkom bij Driestroomhuis de Vlerken!

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis combineert het vanzelfsprekende van een gezin met professionele zorg op kleine, persoonlijke schaal.

Het is een gewoon huis in een gewone woonwijk, waar zo goed mogelijk wordt samengeleefd als een gewoon gezin.

Driestroom-PNGDriestroom

Wij werken samen met de erkende zorginstelling Stichting Driestroom. Deze organisatie heeft een landelijk bereik en biedt een woonplek aan voor jongeren met een GGZ behandelindicatie en cliënten met een (licht) verstandelijk beperking en een LVG indicatie. Driestroom levert ons een aantal verplichte franchise-diensten waarmee de kwaliteit en continuïteit van ons gezinshuis is gewaarborgd. Wij ontvangen persoonlijke coaching en support van Ondernemersgroep De Driestroom op het gebied van ondernemerschap in de zorg. Hierdoor is de kwaliteit van de Driestroomhuizen altijd gegarandeerd.

Selectie

Gezinshuisouder voor Driestroom word je niet zomaar! Na een intensief toeleidingstraject en een antecendenonderzoek, worden aspirant-gezinshuisouders getest op zorgondernemerschap en inhoudelijke kennis door middel van een grondig assessment door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de uitkomst adviseert Ondernemersgroep De Driestroom de gezinshuisouders en wordt de voortgang op het gebied van ondernemerschap, zorgkwaliteit en continuïteit begeleid. Wij hebben dit traject in 2016 met goed gevolg afgerond.

gezinshuis de vlerken opvoeden jeugdzorg hulp gedragsproblemen certificering kwaliteit register SKJ Beroepsregistratie

Jeugdzorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht met geregistreerde jeugdzorgwerkers samen te werken. Wij zijn beiden al sinds 2013 geregistreerd in dit register. Deze registratie wordt elke 5 jaar verlengd als er voldoende is geïnvesteerd in bijvoorbeeld vakgerichte opleidingen, intervisie en supervisie. De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg zorgt voor een continue verdergaande professionalisering van de jeugdzorg. Met deze registratie wordt aangetoond dat we beschikken over het juiste niveau van vakbekwaamheid. Lees meer op SKJeugd.nl.

STEEDS MEER ZELFSTANDIGE GEZINSHUIZEN

Grote zorginstellingen zoals bv. Jeugdformaat, Horizon, Stek, Cardea, Lindenhout, TriviumLindenhof, Juvent, Entrea, Intermetzo en het Leger des Heils bieden ook gezinshuiszorg aan waarbij de gezinshuisouders meestal in loondienst zijn. Er is echter een duidelijke trend zichtbaar dat steeds meer gezinshuizen zelfstandig gaan opereren.

Gecertificeerde zorginstelling

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitssysteem van Driestroom. Driestroomhuizen worden jaarlijks getoetst middels een interne audit. Het kwaliteitscertificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen aangaande o.a. klantgerichtheid, bedrijfsvoering, continue verbetering van het zorgaanbod en wetgeving. Het is van belang dat wij ons kunnen focussen op onze primaire taak: de zorg voor de kinderen. Daarom kunnen wij een beroep doen op verschillende professionals om ons heen die ons ondersteunen op het gebied van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan belastingadvies, verzekeringen, kwaliteitszorg e.d.

FRANCHISE CONSTRUCTIE

De meeste zelfstandige gezinshuizen werken samen met een franchiseorganisatie zoals bijvoorbeeld Driestroom of Gezinshuis.com. Een franchisesamenwerking is financieel transparant en geeft zekerheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de geleverde zorg en professionele begeleiding van de gezinshuisouders. Wij hebben gekozen om samen te werken met Driestroom. In deze samenwerkingsvorm zijn wij nog meer dan voorheen persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg die wij leveren; dat komt uiteraard ten goede aan de kwaliteit. We hebben binnen het kwaliteitskader van Driestroom minder last van bureaucratie en veel ruimte om onze eigen keuzes te maken wat de handelingssnelheid bevordert.

Opgelucht

Opgelucht

Boventallig Vandaag hebben Jan Willem en ik een uitermate prettig gesprek gehad met Hans du Prie, één van de bestuurders van Horizon. Dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren maar door alle drukke agenda's en de vakantieperiode, was het er niet van gekomen. Het...

Lees meer
Help mee: Projecten

Help mee: Projecten

Het Arendsnest Pas geleden informeerden we jullie over het Arendsnest, de stichting die ons gezinshuis ondersteunt in praktische zaken. De stichting heeft jarenlang wat stil gelegen, maar nu we als zelfstandig gezinshuis doorstarten, hebben we het Arendsnest weer...

Lees meer
Groen licht, gas erop!

Groen licht, gas erop!

Zoektocht Degenen die de afgelopen maanden de ontwikkelingen in ons gezin gevolgd hebben, weten hoe turbulent deze periode is geweest. Na het bericht dat onze afdeling zou ophouden te bestaan en ons besluit dat we toch verder wilden als gezinshuis kwam ons leven in...

Lees meer

Arenden bouwen een veilig nest op een hoge plek. Zowel moeder- als vader arend broeden, houden het nest schoon en ze zorgen voor aanvoer van vers eten. Als de tijd rijp is duwt de arend zijn jonge kuikens uit het nest zodat ze gedwongen worden om te vliegen. Dat is een stap die vraagt om vertrouwen op het eigen kunnen van het jong. Erg eng voor de ouder, maar als ze deze stap niet nemen zal het jong nooit leren vliegen. Dat kleine duwtje in vertrouwen verandert een leven voorgoed!

We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet en hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk met hen samenwerken. Het gehele netwerk wordt zoveel mogelijk betrokken bij de plaatsing. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan ieders gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.
Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Het kind ervaart wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben waar op gerekend kan worden. Wij hanteren de (wellicht wat ouderwetse) drie R-en. Rust, Reinheid en Regelmaat leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Rust is belangrijk; er is al drukte en stress genoeg in het dagelijks leven.
Wij zijn geen verzorgingshuis of hotel! Iedereen functioneert bij ons zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. We willen kinderen niet overvragen, maar zeker ook niet óndervragen. Hierdoor wordt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld.
Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat onveiligheid. In de huidige samenleving worden regels vaak gezien als vervelend, betuttelend en om elkaar dwars te zitten. Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving te kunnen creëren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.
Wij hebben een duidelijke christelijke overtuiging en zijn betrokken bij een lokale kerk, maar wij dringen ons geloof niet op. Het is wel duidelijk zichtbaar in ons doen en laten en we zijn daarop aanspreekbaar. We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden, net zoals wij dat andersom doen.

Pin It on Pinterest

Share This