Kernwaarden

Het is goed om te weten welke dingen wij belangrijk vinden in ons werk als gezinshuisouders.

Samenwerking

We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet en hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk met hen samenwerken.
Onze ervaring heeft geleerd dat de (emotionele) toestemming van ouders de kans op een succesvolle periode sterk vergroten.
Daarom wordt het gehele netwerk in kaart gebracht en zoveel mogelijk betrokken bij de plaatsing. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.

Het is van belang dat wij ons kunnen focussen op onze primaire taak: de zorg voor de kinderen. Daarom werken we samen met verschillende professionals die ons ondersteunen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Veiligheid en Rust

Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Het kind ervaart wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben waar op gerekend kan worden. Wij hanteren zoveel mogelijk de (wellicht wat ouderwetse) drie R-en. Rust, Reinheid en Regelmaat leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Rust vinden wij erg belangrijk; er is al drukte en stress genoeg in het dagelijks leven.

Zelfstandigheid / empowerment

Wij zijn geen verzorgingshuis of hotel! Iedereen functioneert bij ons zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. We willen kinderen niet overvragen, maar zeker ook niet óndervragen. Kinderen die uit een residentiële instelling komen, vertonen vaak gehospitaliseerd gedrag en moeten hier bij ons vaak echt even aan wennen.
Hierdoor wordt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld.

Gezag en wederzijds respect

Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat onveiligheid. In de huidige samenleving worden regels vaak gezien als vervelend, betuttelend en om elkaar dwars te zitten.
Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving te kunnen creëren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Normen en waarden

Wij hebben een duidelijke christelijke overtuiging en zijn betrokken bij een lokale kerk, maar wij dringen ons geloof niet op. Het is wel duidelijk zichtbaar in ons doen en laten en we zijn daarop aanspreekbaar.
We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden, net zoals wij dat andersom doen.

Pin It on Pinterest