Voor Gemeenten en Inkooporganisaties

 

ZORGPLICHT

In het nieuwe jeugdstelsel heeft U als gemeente de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van alle vormen van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
De gemeente heeft de plicht om ervoor te zorgen dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt.

De Jeugdwet schrijft tevens voor dat kinderen die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen, in principe in een gezinsverband opgevangen moeten worden:

Artikel 2.3.6:
‘Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.’

Er is dus een duidelijke voorkeur voor opvang in een gezinsvorm. Pleegzorg is vaak de eerst aangewezen optie, maar voor kinderen met complexe (gedrags) problematiek en gecompliceerde netwerken is dit soms niet mogelijk. Zij hebben intensievere zorg en begeleiding nodig.

Om te voorkomen dat het kind in zo’n situatie moet worden opgenomen in een residentiële instelling (leefgroep), kan een opname in een gezinshuis uitkomst bieden. Hiermee wordt bovendien een kostbare residentiële opname voorkomen.

DOELGROEP

Wij bieden 24 uurs-zorg in een gezinsomgeving met twee vaste professionele opvoeders, voor kinderen met hechtings- en gedragsstoornissen met een IQ vanaf 70, voor wie het nog mogelijk is om in een gezinsstructuur met twee vaste opvoeders te wonen. Zie ook onze pagina Doelgroep en Zorgaanbod.

KWALITEITSEISEN

Ons gezinshuis opereert weliswaar zelfstandig, maar wel binnen een franchiseconstructie. Hierdoor heeft u als gemeente of inkooporganisatie zekerheid over de kwaliteit van de geleverde zorg en de bedrijfsvoering. Wij voldoen dan ook aan alle geldende eisen die aan deze vorm van zorg worden gesteld. Zo zijn we bijvoorbeeld als Gezinshuisouders beide SKJ-geregistreerd.

MEER INFORMATIE

Ons gezinshuis staat in de gemeente Waddinxveen. Zoekt u een gezinshuis in een andere woonplaats of regio, neemt u dan contact op met onze franchiseorganisatie: driestroomloket@driestroom.nl of 0481 37 55 55. Zij helpen u graag verder!

Driestroom-PNGDriestroom

Wij werken samen met de erkende zorginstelling Stichting Driestroom. Deze organisatie heeft een landelijk bereik en biedt een woonplek aan voor jongeren met een GGZ behandelindicatie en cliënten met een (licht) verstandelijk beperking en een LVG indicatie. Driestroom levert ons een aantal verplichte franchise-diensten waarmee de kwaliteit en continuïteit van ons gezinshuis is gewaarborgd. Wij ontvangen persoonlijke coaching en support van Ondernemersgroep De Driestroom op het gebied van ondernemerschap in de zorg. Hierdoor is de kwaliteit van de Driestroomhuizen altijd gegarandeerd.

Selectie

Gezinshuisouder voor Driestroom word je niet zomaar! Na een intensief toeleidingstraject en een antecendenonderzoek, worden aspirant-gezinshuisouders getest op zorgondernemerschap en inhoudelijke kennis door middel van een grondig assessment door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de uitkomst adviseert Ondernemersgroep De Driestroom de gezinshuisouders en wordt de voortgang op het gebied van ondernemerschap, zorgkwaliteit en continuïteit begeleid. Wij hebben dit traject in 2016 met goed gevolg afgerond.

gezinshuis de vlerken opvoeden jeugdzorg hulp gedragsproblemen certificering kwaliteit register SKJ Beroepsregistratie

Jeugdzorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht met geregistreerde jeugdzorgwerkers samen te werken. Wij zijn beiden al sinds 2013 geregistreerd in dit register. Deze registratie wordt elke 5 jaar verlengd als er voldoende is geïnvesteerd in bijvoorbeeld vakgerichte opleidingen, intervisie en supervisie. De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg zorgt voor een continue verdergaande professionalisering van de jeugdzorg. Met deze registratie wordt aangetoond dat we beschikken over het juiste niveau van vakbekwaamheid. Lees meer op SKJeugd.nl.

STEEDS MEER ZELFSTANDIGE GEZINSHUIZEN

Grote zorginstellingen zoals bv. Jeugdformaat, Horizon, Stek, Cardea, Lindenhout, TriviumLindenhof, Juvent, Entrea, Intermetzo en het Leger des Heils bieden ook gezinshuiszorg aan waarbij de gezinshuisouders meestal in loondienst zijn. Er is echter een duidelijke trend zichtbaar dat steeds meer gezinshuizen zelfstandig gaan opereren.

Gecertificeerde zorginstelling

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitssysteem van Driestroom. Driestroomhuizen worden jaarlijks getoetst middels een interne audit. Het kwaliteitscertificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen aangaande o.a. klantgerichtheid, bedrijfsvoering, continue verbetering van het zorgaanbod en wetgeving. Het is van belang dat wij ons kunnen focussen op onze primaire taak: de zorg voor de kinderen. Daarom kunnen wij een beroep doen op verschillende professionals om ons heen die ons ondersteunen op het gebied van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan belastingadvies, verzekeringen, kwaliteitszorg e.d.

FRANCHISE CONSTRUCTIE

De meeste zelfstandige gezinshuizen werken samen met een franchiseorganisatie zoals bijvoorbeeld Driestroom of Gezinshuis.com. Een franchisesamenwerking is financieel transparant en geeft zekerheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de geleverde zorg en professionele begeleiding van de gezinshuisouders. Wij hebben gekozen om samen te werken met Driestroom. In deze samenwerkingsvorm zijn wij nog meer dan voorheen persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg die wij leveren; dat komt uiteraard ten goede aan de kwaliteit. We hebben binnen het kwaliteitskader van Driestroom minder last van bureaucratie en veel ruimte om onze eigen keuzes te maken wat de handelingssnelheid bevordert.

VNG logoIn opdracht van de VNG heeft Universiteit en Hogeschool Leiden een aantal video's gemaakt die een goed overzicht geven van de wettelijke verantwoordelijkheden en taken van gemeenten voor jeugdbescherming.

Aan het einde van deze serie is helder:
- welke instanties een rol spelen bij jeugdbescherming
- wat de rol van de gemeente is in de aanloop naar een kinderbeschermingsmaatregel en bij de uitvoering van deze maatregel
- welke wettelijke taken de Gecertificeerde Instelling heeft als het gaat om de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel

Werkgebied Jeugdbescherming West

Regio Zuid-Holland Noord: Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braasem, Alphen aan den Rijn.
Regio Haaglanden: Wassenaar, Voorschoten, Den Haag, Leidschendam, Zoetermeer, Voorburg, Rijswijk, Pijnacker / Nootdorp, Westland, Midden Delftland, Delft.
Regio Zuid-Holland Midden: Waddinxveen, Bodegraven / Reeuwijk, Zuidplas, Gouda, Krimpenerwaard.
Regio Zuid-Holland Zuid: Molenwaard, Zederik, Giessenlanden, Leerdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserwaard, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijdrecht, Dordrecht, Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Oud Beijerland, Korendijk.

Werkgebied Jeugdbescherming Rotterdam Rijmond

Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Nissewaard, Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle, Goeree Overflakkee, Voorne-Putten.

Werkgebied Samen Veilig Midden Holland

Regio Utrecht: Utrecht, Veenendaal, Renswoude, Leusden, Woudenberg, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vianen, Woerden, Stichtse Vecht, Ronde Venen.
Regio Flevoland: Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Dronten, Almere.

Pin It on Pinterest