Voor ouders

Een kind heeft maar één vader en één moeder. U bent onvervangbaar! We willen niet tegenover u staan als “concurrent”, maar juist naast u.

We voelen ons niet beter en gaan u niet vertellen wat u misschien allemaal anders had kunnen doen of heeft fout gedaan. We oordelen ook niet over uw situatie of de gebeurtenissen waardoor uw kind op dit moment niet thuis kan wonen. We accepteren u en uw situatie zoals het nu is.
Wij vinden het heel erg belangrijk om samen met u rondom uw kind te staan en zoveel mogelijk met u samen te werken. Als uw kind merkt dat u het goed vindt dat hij of zij bij ons woont, is de kans op een succesvolle periode veel groter.

Samen met u en uw kind gaan we het hele netwerk in kaart brengen. Denk hierbij aan grootouders, ooms/tantes, goede vrienden e.d. Alle positieve contacten van uw kind willen we graag gebruiken voor zover dat mogelijk is. Voor uw kind is dat een veilig gevoel en het draagt bij aan de acceptatie van de situatie.

Een gezinshuis is dus géén gewone zorginstelling! Wij bieden unieke zorg op kleine schaal in een gezinsvervangende omgeving. Geen grote instelling op een terrein, maar een gewoon huis in een gewone straat. Geen wisselende groepsleiding: wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor uw kind. Daardoor kunnen we een zo goed mogelijke vertrouwensband opbouwen. U heeft dus ook gewoon één vast aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen, klachten en opmerkingen. Op de pagina “Wat is een gezinshuis” vindt u nog meer informatie.

Hieronder kunt u lezen wat wij belangrijk vinden in ons werk, onze kernwaarden. Als u meer wilt weten, aarzel dan niet om contact op te nemen! Kijk ook gerust eens op de pagina Veelgestelde vragen.

 

Op dit moment hebben wij helaas geen beschikbare plaatsen. Voor een compleet overzicht van alle beschikbare gezinshuisplaatsen kunt u contact opnemen het  Driestroom: 0418-375 555. Samen met hen kunt u naar een passende oplossing zoeken.

 

We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet en hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk met hen samenwerken. Het gehele netwerk wordt zoveel mogelijk betrokken bij de plaatsing. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan ieders gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.
Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Het kind ervaart wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben waar op gerekend kan worden. Wij hanteren de (wellicht wat ouderwetse) drie R-en. Rust, Reinheid en Regelmaat leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Rust is belangrijk; er is al drukte en stress genoeg in het dagelijks leven.
Wij zijn geen verzorgingshuis of hotel! Iedereen functioneert bij ons zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. We willen kinderen niet overvragen, maar zeker ook niet óndervragen. Hierdoor wordt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld.
Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat onveiligheid. In de huidige samenleving worden regels vaak gezien als vervelend, betuttelend en om elkaar dwars te zitten. Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving te kunnen creëren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.
Wij hebben een duidelijke christelijke overtuiging en zijn betrokken bij een lokale kerk, maar wij dringen ons geloof niet op. Het is wel duidelijk zichtbaar in ons doen en laten en we zijn daarop aanspreekbaar. We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden, net zoals wij dat andersom doen.

Pin It on Pinterest