Samenwerking

Driestroom-PNGDriestroom

Wij werken samen met de erkende zorginstelling Stichting Driestroom. Deze organisatie heeft een landelijk bereik en biedt een woonplek aan voor jongeren met een GGZ behandelindicatie en cliënten met een (licht) verstandelijk beperking en een LVG indicatie. Driestroom levert ons een aantal verplichte franchise-diensten waarmee de kwaliteit en continuïteit van ons gezinshuis is gewaarborgd. Wij ontvangen persoonlijke coaching en support van Ondernemersgroep De Driestroom op het gebied van ondernemerschap in de zorg. Hierdoor is de kwaliteit van de Driestroomhuizen altijd gegarandeerd.

Selectie

Gezinshuisouder voor Driestroom word je niet zomaar! Na een intensief toeleidingstraject en een antecendenonderzoek, worden aspirant-gezinshuisouders getest op zorgondernemerschap en inhoudelijke kennis door middel van een grondig assessment door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de uitkomst adviseert Ondernemersgroep De Driestroom de gezinshuisouders en wordt de voortgang op het gebied van ondernemerschap, zorgkwaliteit en continuïteit begeleid. Wij hebben dit traject in 2016 met goed gevolg afgerond.

gezinshuis de vlerken opvoeden jeugdzorg hulp gedragsproblemen certificering kwaliteit register SKJ Beroepsregistratie

Jeugdzorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht met geregistreerde jeugdzorgwerkers samen te werken. Wij zijn beiden al sinds 2013 geregistreerd in dit register. Deze registratie wordt elke 5 jaar verlengd als er voldoende is geïnvesteerd in bijvoorbeeld vakgerichte opleidingen, intervisie en supervisie. De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg zorgt voor een continue verdergaande professionalisering van de jeugdzorg. Met deze registratie wordt aangetoond dat we beschikken over het juiste niveau van vakbekwaamheid. Lees meer op SKJeugd.nl.

STEEDS MEER ZELFSTANDIGE GEZINSHUIZEN

Grote zorginstellingen zoals bv. Jeugdformaat, Horizon, Stek, Cardea, Lindenhout, TriviumLindenhof, Juvent, Entrea, Intermetzo en het Leger des Heils bieden ook gezinshuiszorg aan waarbij de gezinshuisouders meestal in loondienst zijn. Er is echter een duidelijke trend zichtbaar dat steeds meer gezinshuizen zelfstandig gaan opereren.

Gecertificeerde zorginstelling

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitssysteem van Driestroom. Driestroomhuizen worden jaarlijks getoetst middels een interne audit. Het kwaliteitscertificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen aangaande o.a. klantgerichtheid, bedrijfsvoering, continue verbetering van het zorgaanbod en wetgeving. Het is van belang dat wij ons kunnen focussen op onze primaire taak: de zorg voor de kinderen. Daarom kunnen wij een beroep doen op verschillende professionals om ons heen die ons ondersteunen op het gebied van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan belastingadvies, verzekeringen, kwaliteitszorg e.d.

FRANCHISE CONSTRUCTIE

De meeste zelfstandige gezinshuizen werken samen met een franchiseorganisatie zoals bijvoorbeeld Driestroom of Gezinshuis.com. Een franchisesamenwerking is financieel transparant en geeft zekerheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de geleverde zorg en professionele begeleiding van de gezinshuisouders. Wij hebben gekozen om samen te werken met Driestroom. In deze samenwerkingsvorm zijn wij nog meer dan voorheen persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg die wij leveren; dat komt uiteraard ten goede aan de kwaliteit. We hebben binnen het kwaliteitskader van Driestroom minder last van bureaucratie en veel ruimte om onze eigen keuzes te maken wat de handelingssnelheid bevordert.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Pin It on Pinterest