Welkom! Op zoek naar een gezinshuis in de buurt van Waddinxveen?

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen!

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis combineert het vanzelfsprekende van een gezin met professionele zorg op kleine, persoonlijke schaal.

Het is een gewoon huis in een gewone woonwijk, waar zo goed mogelijk wordt samengeleefd als een gewoon gezin.

Driestroom-PNGDriestroom

Wij werken samen met de erkende zorginstelling Stichting Driestroom. Deze organisatie heeft een landelijk bereik en biedt een woonplek aan voor jongeren met een GGZ behandelindicatie en cliënten met een (licht) verstandelijk beperking en een LVG indicatie. Driestroom levert ons een aantal verplichte franchise-diensten waarmee de kwaliteit en continuïteit van ons gezinshuis is gewaarborgd. Wij ontvangen persoonlijke coaching en support van Ondernemersgroep De Driestroom op het gebied van ondernemerschap in de zorg. Hierdoor is de kwaliteit van de Driestroomhuizen altijd gegarandeerd.

Selectie

Gezinshuisouder voor Driestroom word je niet zomaar! Na een intensief toeleidingstraject en een antecendenonderzoek, worden aspirant-gezinshuisouders getest op zorgondernemerschap en inhoudelijke kennis door middel van een grondig assessment door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de uitkomst adviseert Ondernemersgroep De Driestroom de gezinshuisouders en wordt de voortgang op het gebied van ondernemerschap, zorgkwaliteit en continuïteit begeleid. Wij hebben dit traject in 2016 met goed gevolg afgerond.

gezinshuis de vlerken opvoeden jeugdzorg hulp gedragsproblemen certificering kwaliteit register SKJ Beroepsregistratie

Jeugdzorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht met geregistreerde jeugdzorgwerkers samen te werken. Wij zijn beiden al sinds 2013 geregistreerd in dit register. Deze registratie wordt elke 5 jaar verlengd als er voldoende is geïnvesteerd in bijvoorbeeld vakgerichte opleidingen, intervisie en supervisie. De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg zorgt voor een continue verdergaande professionalisering van de jeugdzorg. Met deze registratie wordt aangetoond dat we beschikken over het juiste niveau van vakbekwaamheid. Lees meer op SKJeugd.nl.

STEEDS MEER ZELFSTANDIGE GEZINSHUIZEN

Grote zorginstellingen zoals bv. Jeugdformaat, Horizon, Stek, Cardea, Lindenhout, TriviumLindenhof, Juvent, Entrea, Intermetzo en het Leger des Heils bieden ook gezinshuiszorg aan waarbij de gezinshuisouders meestal in loondienst zijn. Er is echter een duidelijke trend zichtbaar dat steeds meer gezinshuizen zelfstandig gaan opereren.

Gecertificeerde zorginstelling

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitssysteem van Driestroom. Driestroomhuizen worden jaarlijks getoetst middels een interne audit. Het kwaliteitscertificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen aangaande o.a. klantgerichtheid, bedrijfsvoering, continue verbetering van het zorgaanbod en wetgeving. Het is van belang dat wij ons kunnen focussen op onze primaire taak: de zorg voor de kinderen. Daarom kunnen wij een beroep doen op verschillende professionals om ons heen die ons ondersteunen op het gebied van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan belastingadvies, verzekeringen, kwaliteitszorg e.d.

FRANCHISE CONSTRUCTIE

De meeste zelfstandige gezinshuizen werken samen met een franchiseorganisatie zoals bijvoorbeeld Driestroom of Gezinshuis.com. Een franchisesamenwerking is financieel transparant en geeft zekerheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de geleverde zorg en professionele begeleiding van de gezinshuisouders. Wij hebben gekozen om samen te werken met Driestroom. In deze samenwerkingsvorm zijn wij nog meer dan voorheen persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg die wij leveren; dat komt uiteraard ten goede aan de kwaliteit. We hebben binnen het kwaliteitskader van Driestroom minder last van bureaucratie en veel ruimte om onze eigen keuzes te maken wat de handelingssnelheid bevordert.

Wij zijn Jan Willem en Judith Stoker, geboren in 1974 en in 1996 getrouwd. Enkele jaren later bleek dat we helaas geen eigen kinderen konden krijgen en zijn we ons gaan heroriënteren op onze toekomst. Na zorgvuldig overwegen hebben we er in 2001 voor gekozen om ons aan te melden als pleegouders. Na het doorlopen van de STAP-training werd nog in datzelfde jaar het eerste pleegkind welkom geheten in ons gezin. 

Vanwege de toenemende problematiek zijn we na enkele jaren begonnen met therapeutische pleegzorg. In 2007 werden we gevraagd om gezinshuisouder te worden. In eerste instantie ging Judith aan de slag voor 3 kinderen. Haar opleiding (HBO maatschappelijk werk en dienstverlening) sloot hier goed op aan en haar baan buitenshuis was al eerder opgezegd.
Een jaar later zegde Jan Willem na zorgvuldig overwegen zijn baan in het bedrijfsleven op en kwam hij ook in dienst. Inmiddels hebben we beiden ruime ervaring met het opvoeden en begeleiden van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en zijn we beiden geregistreerd bij het SKJ als "Jeugd- en gezinsprofessional". Op dit moment hebben we drie kinderen in huis van 12, 14 en 18 jaar oud. Judith heeft daarnaast nog een praktijk voor psychosociale hulp op het gebied van relatie problematiek en rouwverwerking (www.judithstoker.nl).
Ons gezinshuis staat in een rustige, maar kinderrijke wijk in Waddinxveen, vlakbij Gouda en Rotterdam, middenin het Groene Hart van de Randstad.

Pin It on Pinterest